Burnout-cursus

Home/Burnout-cursus

Een van mijn belangrijkste cursussen is de cursus ‘beter omgaan met een burn-out’! Iedereen kent het begrip wel en helaas te veel hebben het ondervonden en willen er vanaf. Met de ‘klassieke’ behandeling wordt een poging gedaan de symptomen te bestrijden. Dat is echter in veel gevallen niet haalbaar omdat de persoon in kwestie zichzelf niet meer is en niet meer kan zijn wie hij was! Hij kan niet meer functioneren zoals iedereen gewend is van hem en is dus ‘onproductief’ en voor niemand meer van waarde. De werkgever wil uiteraard de man/vrouw in kwestie zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces opnemen en is dus gebaat bij een goede en vooral snelle oplossing. Dat betekent in veel gevallen dat het waarom en wanneer moeten worden aangepakt: waarom is het je overkomen en wanneer is het begonnen?

Hoe krijg ik mijn zelfvertrouwen weer terug en hoe stel ik duidelijke grenzen? Als ervaringsdeskundige heb ik een soortgelijk traject gevolgd waarin mij te kennen werd gegeven dat ik niet moest twijfelen en al het negatieve moest loslaten en veel wandelen in het bos! Dat klonk logisch maar dat bleek niet te kunnen want een negatief zelfbeeld en de twijfel aan alles overheersten je hele denken en dag! Het heeft mij in ieder geval niet geholpen, anders dan het zelf bewuster zoeken naar balans. Het wederom oppakken van mijn hobby als gitaarbouwer bleek een gouden greep te zijn, het simpel ontwerpen, verzamelen van hout en onderdelen bleek verrassend positief uit te werken op mijn gemoedstoestand. Ik had een doel gevonden, een middel om mijn (negatieve) gedachten uit te zetten en om te zetten in daden, in dit geval dan gitaren. Positieve reacties vielen mij ten deel en de aanzet tot een gebalanceerder mens had ingezet. Negatieve gedachten werden verdrongen door het simpelweg werken met mijn handen, maar het leek gewoon logischer, het iets totaal anders doen dan je al heel lang gewend was! Je niets aantrekken van negatieve reacties of afgunstige collega’s die eigenlijk wilden wat jij, en vooral hoe jij zaken deed. Jouw succes bleek voor velen een doorn in het oog want ook dat herkende ik wel. Wat jij als individu presteert puur omdat je het kennelijk zo makkelijk doet, is al reden tot jaloezie.

De kern van mijn verhaal is dan ook dat je doen moet waar je goed in bent. Jammer dat in dit geval de collega’s dat anders zien omdat zij vaak niet of weinig betrokken zijn bij hun werk. Mijn ervaring is dat mensen met een burn-out altijd vanuit hun betrokkenheid en passie ‘doordraaien’ en niet omdat ze ongeschikt zijn voor hun werk! Laat je verrassen en kom met eigen ogen en handen waarnemen waartoe je weer in staat bent en nog veel meer!

Graag tot ziens in mijn atelier in Amersfoort.